Zvýhodněná doprava v ČR - Balíkovna za 69 Kč a objednávky od 850 Kč zasíláme ZDARMA - balíkovna, zásilkovna

Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 850 Kč a máte dopravu v ČR ZDARMA

 


Dopravci


 

Obchůdek pro zdraví

Martina Rypalová

IČ: 87698722

Švermova 485/14

Vyškov 682 01

nez. partner / manažer (01-007509)

Potřebujete poradit?

tel. +420 739 735 362

Kontaktní formulář


 


 

Obchůdek pro zdraví na Firmy.cz

 

Materiály k výrobkům OKG jsou na těchto stránkách převzaty z oficiálních stránek spol. OKG, s.r.o. Tyto stránky jako celek však nebyly schváleny spol. OKG s.r.o.
E-shop Obchůdek pro zdraví není oficiálním webem spol. OKG s.r.o.
 1. Úvod
 2. VŠE O NÁKUPU
 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU „OBCHŮDEK PRO ZDRAVÍ“

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.eshop-prozdravi.cz

 

Prodávající:

Martina Rypalová (Obchůdek pro zdraví)

Odpovědná a kontaktní osoba: Martina Rypalová

Místem podnikání: Švermova 485/14, 682 01 Vyškov

IČ: 87698722 

Neplátce DPH

Prodávající je podnikatel podnikající na základě živnostenského oprávnění (Živnostenský úřad, Městský úřad ve Vyškově, Č.j. Ž/796/11 Ju)

 

Telefon:         (+420) 739 735 362

E-mail:           info@eshop-prozdravi.cz

E-mail:           eshop-prozdravi@seznam.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") podnikatele podnikajícího na základě živnostenského oprávnění, Martiny Rypalové, IČ: 87698722, místem podnikání Švermova 485/14, 682 01 Vyškov, zapsaného u Živnostenského úřadu, Městského úřadu ve Vyškově,Č.j. Ž/796/11 Ju (dále jen "prodávající"), nezávislý partner OKG s.r.o. (reg. č. 01-007509), upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.eshop-prozdravi.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“). Obchodní podmínky tedy dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.eshop-prozdravi.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (pozn. podnikatel – blíže viz ust. § 420 a násl. občanského zákoníku)

1.2   Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny a vznikají v souladu s právním řádem České republiky, přičemž právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník“) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb., dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), oba zákony ve znění pozdějších předpisů.

1.3  Právní vztahy jsou uzavírány a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce a lze ji uzavřít v českém jazyce.

1.4   Informace poskytnuté v souladu s ust. § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku:

a) totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: Martina Rypalová, IČ: 87698722, místem podnikání Švermova 485/14, 682 01 Vyškov, tel.: (+420) 739 735 362, e-mail: info@eshop-prozdravi.cz;

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: zboží zahrnující přírodní doplňky stravy a kosmetiku blíže specifikované na webovém rozhraní www.eshop-prozdravi.cz;

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: cena za zboží je vždy uvedena u konkrétního zboží včetně informace o tom, zda je cena s/bez DPH (v případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou DPH sazbou);

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění: viz čl. 4 a čl. 7 těchto obchodních podmínek;

e) náklady na dodání: viz čl. 7 těchto obchodních podmínek (pokud tyto náklady nelze stanovit předem, mohou být dodatečně účtovány podle sazebníku provozovatele poštovních či jiných doručovacích služeb);

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: viz čl. 8 a čl. 9 těchto obchodních podmínek;

g) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od sazby aktuálního sazebního zákazníkova dodavatele;

h) podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy: viz čl. 5 těchto obchodních podmínek;

i) informace o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy, o nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou: viz čl. 5 těchto obchodních podmínek;

j) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo: viz čl. 5 těchto obchodních podmínek;

k) zda uzavřená smlouva bude u prodávajícího uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup: obchodní podmínky, objednávku a evidenci platby a využití služby prodávající eviduje a na vyžádání kupujícímu poskytne údaje z této evidence (údaje budou poskytnuty v elektronické podobě – scan listin);

l) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: smlouva se uzavírá v českém jazyce;

m) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: smlouva se uzavírá prostřednictvím webového rozhraní www.eshop-prozdravi.cz, přičemž zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky k objednání zboží a uzavření kupní smlouvy;

n) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky k objednání zboží a má možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit; před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil;

o) o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků: prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy ve smyslu ust. 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku;

p) prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění Č.j. Ž/796/11 Ju

Ostatní skutečnosti jsou zřejmé ze souvislostí a z obsahu webového rozhraní www.eshop-prozdravi.cz

1.5   Smlouva je uzavřena až po potvrzení /akceptaci/ objednávky kupujícího prodávajícím. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje prodávajícímu objednané zboží uhradit v plné výši. Akceptace (potvrzení) objednávky je provedena prostřednictvím e-mailu, výjimečně může být provedena telefonicky.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 2.2    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 2.3    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 2.4     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 2.5     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 2.6    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2  Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o tomto zboží, a to včetně uvedení cen za jednotlivé zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků (kromě dopravy a poštovného). Ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (pak mají odchylná ujednání v takové smlouvě přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek). Podání objednávky zboží je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, případně telefonicky či e-mailem. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Doručování  mimo  Českou  republiku  může  být  realizováno  pouze  na základě individuální dohody prodávajícího s kupujícím.

3.4 Pro objednání zboží či služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení podání objednávky (například e-mailem či telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká po potvrzení (akceptaci) objednávky kupujícího prodávajícím. Ust. § 1732 odst. 2 se nepoužije. Akceptace (potvrzení) objednávky je provedena prostřednictvím e-mailu, výjimečně může být provedena telefonicky.

3.8   Prodávající je povinen dodat zboží, které si kupující objednal. Této povinnosti je zbaven v případě vyprodání zásob, o čem bude kupující informován.

3.9  Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám dle aktuálního sazebníku dodavatele, přičemž tyto náklady se neliší od základního sazebníku dodavatele.

3.10  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení celé kupní ceny zboží.

3.11 Kupující má právo objednávku zrušit. Zrušení objednávky může kupující učinit e-mailem na e-mailové adrese: info@eshop-prozdravi.cz, či telefonicky na tel. čísle (+420) 739 735 362. Kupující může bez udání důvodu zrušit svou objednávku před její expedicí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího v případě, že prodávající bude žádat dodatečné potvrzení objednávky dle čl. 3.6 a kupující nebude kontaktní a objednávku dodatečně do 48 hodin nepotvrdí, či v případě, že kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

V případě, že kupující zruší objednávku:

a) a zboží již bylo zabaleno a odesláno, má prodávající právo požadovat úhradu nákladů na zabalení a odeslání zboží,

b) a zboží již bylo zabaleno, může prodávající požadovat úhradu nákladů vzniklých se zabalením zboží,

c) a zboží ještě nebylo zabaleno ani odesláno, nebude vyžadován žádný poplatek.

3.12 Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

4. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v případě zboží v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce, přičemž dobírkou je možné hradit objednávku v celkové hodnotě do 4.000,- Kč zasláno společností Česká pošta (objednávku ve vyšší hodnotě lze hradit pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet);

b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u společnosti mBank, a.s., číslo účtu: č. 670100-2208764236/6210 (dále jen „účet prodávajícího“), a to na podkladě podkladů k platbě, které kupující obdrží nejpozději do 24 hodin od akceptace objednávky.

c) GoPay - platební kartou- GoPay  je rychlý, český, internetový platební systém s vysokou úrovní bezpečnosti, který je schválený a dozorovaný Českou národní bankou (ČNB). Přes tuto platební bránu můžete platit platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic a Maestro.

4.2 Společně s cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou za zboží i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu; to se nevztahuje na případy, kdy kupující sám zvolí úhradu kupní ceny předem. Tímto také není dotčeno ust. čl. 3.6.

4.4 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření smlouvy (jinak si prodávající vyhrazuje právo objednávku zrušit). V případě objednávky zboží a volby jeho osobního odběru je zboží rezervováno po dobu 5 dnů, pokud není do této doby vyzvednuto, je vráceno zpět k prodeji.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu za zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a sčítat.

4.8  Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9 Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není uvedeno jinak.

 

5. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti (30) dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

a) poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

 b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5.3 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 obchodních podmínek. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího – Martinu Rypalovou, IČ: 87698722, místem podnikání Švermova 485/14, 682 01 Vyškov, tel.: (+420) 739 735 362, e-mail: info@eshop-prozdravi.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující rovněž může použít níže uvedený formulář pro odstoupení od smlouvy není to však jeho povinností.

Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.: (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět)

pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:              Martina Rypalová

 IČ: 87698722

místem podnikání Švermova 485/14, 682 01 Vyškov

 

E-mail:                 info@eshop-prozdravi.cz

                        

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto

zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):…………………………………………………………

Datum objednání(*)/datum obdržení(*):…………………………………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:……………………………………………………

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:……………………………………………………………………..

Bankovní účet spotřebitele:  .................................................................................

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

                                                                                                                                         

                                                                                                                        ……………………………………………

Datum:………………………..

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

5. 4 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve

5.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek

5.9  Ve vlastním zájmu zašle kupující zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal, jelikož prodávající neodpovídá za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě

 

 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Dodací lhůta pro dodání zboží běží od potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím za předpokladu včasného dodání všech podkladů a informací, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě speciálního (zvláštního) požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání

6.3  Zboží je dodáváno balíkem, případně obálkou, a to přepravcem dle volby kupujícího. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době, obvykle do 2-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do třiceti (30) pracovních dnů. V případě delší dodací doby (zboží není momentálně skladem nebo jiné závažné důvody), bude kupující informován a bude s ním konzultována možnost dalšího postupu, případně má poté kupující také právo od smlouvy odstoupit. Při odeslání na dobírku - balíček prodávající nechá "Uložit pouze sedm (7) dní", poté se vrací zpět prodávajícímu.

6.4  V případě volby platby předem na účet bude kupujícímu zboží rezervováno po dobu pěti (5) dnů, pokud není stanoveno jinak. Pokud kupující částku za zboží (kupní cenu) neuhradí, bude objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji. Totéž platí i v případě platby převodem a osobního odběru v místě podnikání prodávajícího. V případě volby platby předem na účet prodávajícího bude zboží kupujícímu odesláno až po zaplacení celé částky za zboží včetně nákladů spojených s dopravou.

6.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení zásilky. Bez tohoto může být reklamace kupujícího neúspěšná. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud tedy došlo k viditelnému porušení zásilky nebo vniknutí do zásilky, je nezbytné s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Je nezbytné také co nejdříve kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem. V případě nedodržení tohoto postupu není možné žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží.

6.7 Na kupujícího přechází vlastnické právo po úhradě celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání. Po převzetí zásilky se případné reklamace řeší přímo s dopravcem.

6.8  Ceny poštovného a balného najdete v sekci Platební a dodací podmínky.

6.9 Zboží  je doručováno v rámci území České republiky. Na území jiných států včetně SR zboží neodesíláme, zákazník z jiných států si může zboží objednat a předem uhradit, ale pouze s dodáním na adresu v ČR.

7.PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

7.1 Zboží odesílá prodávající obvykle do 2-3 pracovních dnů při platbě dobírkou nebo od obdržení platby, nejpozději do 14 dnů od závazného potvrzení objednávky. Pakliže není možné tuto lhůtu dodržet, bude prodávající kupujícího včas informovat.

7.2  Osobní odběr je možný následujícím způsobem:

 • Osobní odběr v místě podnikání na adrese Švermova 485/14, 682 01 Vyškov: (při platbě předem na bankovní účet prodávajícího, nebo on-line platba kartou přes platební bránu GoPay): zdarma

7.3 Doručení prostřednictvím České pošty (doporučená zásilka) po ČR při platbě předem na bankovní účet prodávajícího, nebo on-line platba kartou přes platební bránu GoPay):

 •  cena za zboží do 1.499,- Kč:   balné:                0,- Kč

                                                      poštovné:  74,-Kč

 •  cena za zboží od 1.500,- Kč:   balné a poštovné zdarma

 

7.4 Doručení prostřednictvím České pošty (doporučená zásilka) po ČR při platbě dobírkou:

 • cena za zboží do  1.999,- Kč:    balné:              0,- Kč

                                                          poštovné:        99,-Kč 

 • cena za zboží od 2.000,- Kč:  balné a poštovné zdarma

 

7.5 Doručení prostřednictvím České pošty – Balík do ruky po ČR při platbě předem na bankovní účet prodávajícího, nebo on-line platba kartou přes platební bránu GoPay):

 •    cena za zboží do 1.999,- Kč:  balné:              0,- Kč

                                                           poštovné:    89,- Kč

 •   cena za zboží od 2.000,- Kč:    balné a poštovné zdarma.

 

 7.6 Doručení prostřednictvím České pošty – Balík do ruky po ČR při platbě dobírkou:

 •     cena za zboží do 1.999,- Kč:  balné:           0,- Kč

                                                          poštovné:  129,- Kč

 •  cena za zboží od 2.000,- Kč:     balné a poštovné zdarma.

 

7.7   Doručení prostřednictvím České pošty – do Balíkovny po ČR při platbě předem na bankovní účet prodávajícího, bránu GoPay, nebo platba on-line kartou přes platební bránu GoPay):

 •  cena za zboží do 849,- Kč:   balné:          0,- Kč

                                                     poštovné:  69,- Kč

 •   cena za zboží od 850,- Kč: balné a poštovné zdarma

 

7.8    Doručení prostřednictvím České pošty  - do Balíkovny po ČRpři platbě dobírkou

 •  cena za zboží do 1.200,- Kč:  balné:         0,- Kč

                                                       poštovné:  89,- Kč

 •   cena za zboží od 1.201,- Kč:  balné a poštovné zdarma

 

7.9  Osobní odběr na jakékoliv pobočce společnosti Zásilkovna v ČR  při platbě předem na bankovní účet prodávajícího, nebo   on-line platba kartou přes platební bránu GoPay): 

 • cena za zboží od 200 do 849,- Kč:    balné:          0,- Kč

                                                                    dopravné:  89,- Kč

 •   cena za zboží od 850,- Kč:            balné a dopravné zdarma

 

7.10 Přepravní společnost PPL - od ceny zboží 600,- Kč

Doručení prostřednictvím přepravní společnosti PPL po ČR při platbě předem na bankovní účet prodávajícího, nebo on-line platba kartou přes platební bránu GoPay):

 • cena za zboží do 2.499,- Kč:      balné                 0,- Kč

                                                             dopravné      99,- Kč

 • cena za zboží od  2.500,- Kč:       balné  a  dopravné zdarma

 

7.11 Doručení prostřednictvím GLS po ČR na adresu při platbě předem na bankovní účet prodávajícího,  nebo on-line platba kartou přes platební bránu GoPay):

 • cena za zboží do 1.999,- Kč:      balné       0,- Kč

                                                           dopravné:     89,- Kč

 •  cena za zboží od 2.000,- Kč:  balné a dopravné zdarma

 

7.12  Doručení prostřednictvím GLS po ČR při platbě dobírkou 

 •  odesíláme od 621,- Kč do 1999,- Kč:   balné:       0,- Kč

                                                                        dopravné:   124,- Kč 

 

7.13 Doručení prostřednictvím GLS na ParcelShop po ČR  při platbě předem na bankovní účet prodávajícího,  nebo on-line platba kartou přes platební bránu GoPay):

 • cena za zboží do 1.999,- Kč:     balné          0,- Kč

                                                          dopravné:   79,- Kč

 • cena za zboží od 2.000,- Kč:  balné a dopravné zdarma

 

  Více k aktuaní dopravě zde:

 Zásilka bude odeslána po připsání peněz na bankovní účet odesílatele.

7.14 Bankovní spojení prodávajícího: mBank, a.s., č. ú. 670100-2208764236/6210.

7.15 V případě volby platby předem na účet bude kupujícímu zboží rezervováno po dobu pěti (5) dnů, pokud není stanoveno jinak. Pokud kupující částku (kupní cenu) neuhradí, bude objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji. Totéž platí i v případě osobního odběru v místě podnikání prodávajícího. V případě volby platby předem na účet prodávajícího bude zboží kupujícímu odesláno až po zaplacení celé částky za zboží včetně nákladů spojených s dopravou.

7.16 Dobírkou je možné hradit objednávku v celkové hodnotě do 4.000,- Kč  viz. 4.1.b Obchodní podmínky (objednávku ve vyšší hodnotě lze hradit pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet).

7.17  Úložní doba zásilky se zbožím u doručovatele poštovních služeb: sedm (7) dní.

7.18  Informace k přepravě a dodání zboží – viz čl. 5 těchto obchodních podmínek

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

8.2 Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má kupující práva z vadného plnění.

8.3  Prodávající plní vadně, zejména

a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,

b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,

c) ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo

d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.

8.4  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.5  Ustanovení uvedená v čl. 8.4 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.6 Věc je vadná, pokud nebyla dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

8.7  Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

8.8  Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

8.9 Je-li vadné plnění podstatnýmporušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.10 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.11 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

8.12 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou (2) let od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. 

Toto se však nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

8.14  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.15  Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na poškození v důsledku manipulace vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu apod.

 

9.REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1  Reklamační řád se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, – zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na věci, u nichž jsou uplatňována práva zákazníka z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

Prodávajícím je:

Martina Rypalová (Obchůdek pro zdraví)

Odpovědná a kontaktní osoba: Martina Rypalová

Místem podnikání: Švermova 485/14, 682 01 Vyškov

IČ: 87698722, neplátce DPH

Prodávající je podnikatel podnikající na základě živnostenského oprávnění (Živnostenský úřad, Městský úřadu ve Vyškově,Č.j. Ž/796/11 Ju).

 

9.2 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

9.3  Práva z vadného plnění jsou upravena v čl. 8 těchto obchodních podmínek.

9.4  Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2)  let po odevzdání věci. K těmto soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

9.5  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou (2) let od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Toto se však nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

9.6 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

9.7  Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

9.8  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.9 Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle čl. 8.8 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

9.10  Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

9.11 S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupující, nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.12  Pro reklamaci kupující prodávajícího kontaktuje písemně dopisem na adrese místa podnikání, telefonicky (tel. (+ 420) 739 735 362), e-mailem (info@eshop-prozdravi.cz), nebo osobně na adrese: Martina Rypalová  Švermova 485/14, 682 01 Vyškov.

9.13 Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží důkladně zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu (a to včetně veškerého příslušenství) a označí zásilku příslušnými symboly.  Zboží k reklamaci zašle kupující na adresu: Martina Rypalová  Švermova 485/14, 682 01 Vyškov.

Kupující je povinen  přiložit doklad o koupi (daňový doklad) a přesně popsat závady. Zboží musí být kompletní – včetně všeho příslušenství a veškeré dokumentace, ( záruční list, reklamační list apod). Po vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího nejčastěji telefonicky, e-mailem, případně dopisem kontaktovat.

Zboží neposílejte na dobírku, v takovém případě nebude přijato.

9.14 Prodávající může poskytovat zdarma k nákupu dárky. Na tyto dárky se nevztahují žádná práva spotřebitele.

9.15 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

9.16  Zboží z hygienických důvodů bude k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 10.1   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 10.3  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Info@eshop-prozdravi.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 10.4    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.5     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 10.6  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 10.7  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1  Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete ZDE.

 

12. RECENZE/Hodnocení zboží

12.1  Recenze na Zboží.cz a Heureka.cz spravuje a zpracovává provozovatel této platformy. Recenze nejsou „placené“. Recenze můžou být psány anonymně, e-shop nemůže do recenzí  zasahovat či jej pozměňovat nebo mazat ke svému prospěchu. Jsou zaznamenávány pozitivní i negativní recenze. Provozovatel e-shopu (prodávající) může pouze reagovat textovou odpovědí pod danou recenzi. Pouze u recenze označených zeleným štítkem máte jistotu, že pochází od skutečných zákazníků obchodu. 

12.2  Recenze na Google spravuje a zpracovává provozovatel této platformy. Recenze nejsou „placené“. Recenze můžou být psány anonymně, e-shop nemůže do recenzí  zasahovat či jej pozměňovat nebo mazat ke svému prospěchu. Jsou zaznamenávány pozitivní i negativní recenze. Provozovatel e-shopu ( prodávající ) může pouze reagovat textovou odpovědí pod danou recenzi. U recenzí z Google nekontrolujeme a neověřujeme jejich původ.

12.3  Jak ověřujeme recenze přímo u výrobků na našem e-shopu  -recenze s odznakem Ověřený zákazník pochází od zákazníků, kde prokazatelně víme, že hodnocený produkt u nás v minulosti zakoupili. U ostatních recenzí bez odznaku nedokážeme nákup ověřit, ale pochází od registrovaných zákazníků. Návštěvníci bez registrace na našem e-shopu hodnotit zboží nemohou. Hodnocení počítáme aritmetickým průměrem všech hodnocení produktu. Žádné recenze nemažeme a zobrazujeme všechna pozitivní i negativní hodnocení. Více k recenzím zde

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 13.1  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 13.2  Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 13.3  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 13.4  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5   Kupní smlouva je uzavřena a obchodní podmínky vyhotoveny v českém jazyce.

13.6 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky (webového rozhraní) nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  13.7  Prodávající upozorňuje kupujícího, že informace na webových stránkách (webovém rozhraní) jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

13.8  Náklady na použití telekomunikačních prostředků jsou v běžné výši, hradí je kupující a odpovídají tarifům telekomunikačních služeb kupujícího či tarifům dodavatelů jiných služeb, které kupující využívá.

13.9  Tyto obchodní podmínky jsou platné v den odeslání objednávky, prodávající si však vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Starší verze obchodních podmínek jsou však archivovány a mohou být na vyžádání e-mailem poskytnuty.

13.10  Ceny u zboží v akci (akční zboží) platí do vyprodání zásob tohoto akčního zboží.

13.11 Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

13.12 Daňový doklad (případně záruční list) bude přiložen do zásilky se zbožím zaslaným kupujícímu. V případě nákupu s osobním odběrem bude doklad předán osobně prodávajícím či jeho zaměstnancem.

13.13  Přílohu obchodních podmínek tvoří  vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.14 Kontaktní údaje prodávajícího: Martina Rypalová, Švermova 485/14, 682 01 Vyškov. Adresa elektronické pošty (e-mail) info@eshop-prozdravi.cz, telefon: (+420) 739 735 362.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6. ledna 2023

Martina Rypalová

Obchůdek pro zdraví